IuteCredit ju mundëson të merrni kredi për 10 minuta në Postën e Kosovës, vetëm me letërnjoftim.

Ju mund të merrni kredi për 10 minuta në 26 Komuna të Kosovës: Drenas, Deçan, Besjanë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Junik, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishvë, Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Therandë, Viti, Vushtri, Shtërpc dhe Graçanicë.

Mjafton të shkoni në njërën nga këto Zyra Postare, t’a paraqitni letërnjoftimin tuaj dhe ju mund të merrni paratë për 10 minuta, QATU PËR QATU.

Duke e pare mbështetjen dhe besimin nga shumë klientë nga e gjithë Kosova, dhe për të qenë më afër qytetarëve të Kosovës, kur ata kanë nevojë, IuteCredit arriti marrëveshjen me Posta e Kosovës në fillim të vitit 2018, që shërbimet dhe pagesat e IuteCredit, të mund t’i kryeni në të gjitha zyrat postare në qytetet tuaja.

Institucioni mikrofinanciar IuteCredit, u ofron mundësinë klientëve të marrin një mikrokredi në kohë rekord dhe pa burokracitë që kushdo i ndesh në çdo institucion bankar ose financiar tjetër në Kosovë. Në vetëm 10 minuta ju mund të aplikoni dhe të merrni menjëherë paratë që i’u duhen.

IuteCredit mbetet zgjedhja juaj më e shpejtë në treg për problemet tuaja financiare.