038 40 60 80 HË-PR 8:00-20:00 SHT-DI 10:00-20:00

Pajisje elektronike

Blej produkt me këste deri në

€1200

Paguaj deri në

12 këste

Vetëm me

letërnjoftim


Ju mund të aplikoni tek partnerët tanë nëse plotësoni kriteret e mëposhtme:

18+

Jeni shtetas i vendit tuaj

Vetëm me letërnjoftim

Apliko tani!

Shuma e kredisë

EUR

Periudha e kredisë

Muaj

Pagesa mujore nga --

*Kesti mujor dhe periudha e pageses eshte vetem per arsye demonstrimi. Per oferte te personalizuar ju lutem na jepni te dhenat tuaja te detajuara ne menyre qe keshilltaret tane per klient te ju kontaktojne. Ju mund te informoheni ne lidhje me kushtet e pergjithshme te kontrates dhe politiken tone te konfidencialitetit

Privacy Policy