IuteCredit Kosovo

Kërkesat për aplikim

Kushtet e kreditimit

  • Pa kolateral
  • Shumat e kreditimit 100–700EUR për klientët e rinj dhe 100-2000EUR për klientët përsëritës
  • Afati kohor 1-12 muaj për klientët e rinj dhe 1-24 muaj për klientët përsëritës
  • Komisioni është në varesi të afatit

Parapagimi i kredisë

Kërkesat për aplikantët

  • Mosha nga 18-68 vjeq
  • Shtetësi Kosovare
  • I/e punësuar
  • Histori të mirë kreditimi

Identifikimi


Shuma maksimale e kredise është në varësi të të ardhurave dhe detyrimeve që keni për të paguar. Pagesat janë fikse mujore të shpërndara përgjatë gjithë periudhes.