Nevoja më të mëdha, më shumë para

Kredi deri në

€2000*

Deri në

24 këste

Aprovim për

10 minuta


Ju mund të aplikoni për një kredi deri në 2000 Euro nëse plotësoni kriteret e mëposhtme:

18+

Jeni shtetas i Kosovës

Vetëm me letërnjoftim

Jeni i punësuar

Keni një numër telefoni aktiv

*Ky produkt vlen për klientët përsëritës

HËN-PRE 08:00-20:00

SHTU-DIE 10:00-20:00

NEI 71.59%

*Llogaritur në bazë të shumës 2000 EUR për një periudhë 24 mujore.

Vizito degët tona

Apliko tani!