038 40 60 80 HË-PR 8:00-20:00 SHT-DI 10:00-20:00

Misioni

Ne jemi pjesë e së ardhmes, ku njerzit do të përdorin shërbime kreditore të shpejta dhe ku paraja është gjithmonë në lëvizje. Eksperienca e jashtëzakonshme për klientë është arsye kryesore për të cilën njerzit do të kthehen gjithmonë tek ne.

Vizioni

Të i tejkalojmë pritshmëritë e klientëve, duke krijuar eksperienca të jashtëzakonshme të financimit personal.