Aplikimi për kredi mundë të bëhet nga çdo shtetas I Kosovës mbi 18 vjeç, I cili është I punësuar apo ka një aktivitet të qëndrueshëm.
Ne ofrojme kredi nga shuma 100 deri ne 500 euro për klientet e rinj dhe nga 100 deri në 1,000 euro për klientët tanë përsëritës.
Komisioni i aplikimit është kostoja e shërbimit financiar për analizën, kontrollin e aplikacionit të kredisë, disbursimin/pagesën e kredisë dhe për komunikimet e rregullta nëpërmes kanaleve të ndryshme me klientët.
Zakonisht aplikimi procesohet per 15 minuta.
Kontrata e kredisë mundë të lidhet duke u bazuar në dokumentin e identifikimit personal dhe duke vërtetuar pagën tuaj.
Apikimi për kredi mund të bëhet në zyrat e IuteCredit, zyrat qëndrore të Posta e Kosovës në Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj,Mitrovicë, Gjakovë, Vushtrri, Therandë, Malishevë, Viti, Klinë, Deçan, Lipjan,  Fushë Kosovë, Kamenicë, Kaçanik, Shtime, Drenas, Istog, Skënderaj, Junik dhe Rahovec apo përmes web-faqes tone. Nënshkrimi i kontratës për kredi bëhet aty ku e bëni aplikimin, në zyrat e IuteCredit apo zyrat Qëndrore të Posta e Kosovës.
Zyret e IuteCredit dhe oraret e punës mund të gjenden këtu.
Kredia mund të merret në zyrat e Posta e Kosovës menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes, ose në llogarinë bankare nëpërmjet transferimit në llogarinë bankare, zakonisht brenda të njetës ditë.
Pagesat e  kësteve të kredive mund të bëhen nëpërmjet Posta e Kosovës ose në një llogaritë bankare të IuteCredit: NLB - 1701001012985085 BKT - 1901000016031104 TEB - 2020000141996920
Po, IuteCredit Kosova ofron mundesinë e pauzimit për një afat të shkurtër kohor për këstin e kredisë. Ju lutem na kontaktoni për të marrë informacionin e plotë për rastin tuaj specifik.
Po, kredia mund të mbyllet para afatit të përcaktuar. Ju lutem na kontaktoni për të marrë informacionin e plotë për rastin tuaj.
Nëse pagesa nuk do të bëhet në afatin e parashikuar, ne do tju rikujtojmë për vonesën. KUJDES - Vonesa në pagesa shton kostot tuaja, pasi mbi to vendosen kamata ndëshkuese. Nëse ju keni probleme në pagesa na kontaktoni për tju informuar.
Po, IuteCredit lëshon kredi për blerjen e mallrave në dyqanet tona partnere. Lista e dyqaneve tona pertnere mund të gjendet këtu.
Po, IuteCredit lëshon kredi për blerjen e mallrave në dyqanet tona partnere. Lista e dyqaneve tona pertnere mund të gjendet këtu.